Maakilpikonnan kasvun seuraaminen

Jackson- ja McIntyre-käyrät maakilpikonnan kasvun seuraamiseen

Jotta maakilpikonna kasvaa oikein ja pysyy terveenä, täytyy konnan omistajan olla selvillä siitä minkälainen on maakilpikonnan terve kasvutahti, sekä oppia selvittämään onko kilpikonna sopivan painoinen pituuteensa nähden. Omistajan velvollisuus on ymmärtää ja ottaa selvää miten maakilpikonnaa ruokitaan oikein niin, ettei konnan kasvu kiihdy liiaksi.
Kaikella ravintoon ja kasvuun liittyvällä jotka poikkeavat  liikaa luonnollisesta, on konnalle haittaa rasittaen sisäelimiä, aiheuttaen kilven pahoja kasvuhäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa se johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Hyvä nyrkkisääntö maakonnan kasvusta on, että mitä hitaampi kasvu sen parempi. Poikaselle tavoiteltava kasvuvauhti on 3-5g/kk ja poikasen painoa onkin suositeltavaa seurata kuukausittan ensimmäiset vuodet.
Koska vankeudessa ei päästä niin monipuoliseen diettiin mitä maakonna luonnossa syö, dietin suunnittelu, ravinnon säännöstely sekä horroksen tarve korostuu. On todella ikävää, jos maakonna elää vääränlaisella ravinnolla ympäri vuoden virkkuna, pahimmassa tapauksessa täysin sopimatonta ravintoa tankaten. Tällainen konna kasvaa liian nopeasti, lihoo, sen sisäelimet rasvoittuvat ja kilpi saa pahoja kasvuhäiriöitä.

Kreikankilpikonnien (Testudo hermanni sp.), kannuskilpikonna-lajien (Testudo graeca sp.) sekä nelivarvaskilpikonnien (Testudo horsfieldii sp.) kasvun arviointiin on kehitetty taulukoita, jotka helpottavat hahmottamaan konnan painon ja kilven pituuden suhteen.

Nämä taulukot ovat kehitetty satojen luonnonvaraisten maakilpikonnien yhteen kerätyistä painojen ja pituuksien keskiarvoista. Tämä tarkoittaa, että talukoiden mukaan kilveltään tietynmittainen maakonna painaa keskimäärin tietyn määrän grammoissa.

Näistä taulukoista on suuri apu kun suunnittelet lemmikkisi ruokintaa tai arvioit sen kestävyyttää horroksen suhteen. Taulukoiden avulla pystyt hyvissä ajoin puuttumaan mahdolliseen ylipainoon, kuin myös alipainoon.

Jackson’s ratio on kreikankilpikonnille ja kannuskilpikonna-lajeille kehitetty paino-pituustaulukko.

Jacksonin käyrä vastakuoriutuneille ja alle 9cm pituisille poikasille.

Mcintyre ratio on nelivarvaskilpikonnille kehitetty paino-pituustaulukko

Maakonnan paino on kätevintä selvittää digitaalisella keittiövaa’alla. Taulukoissa ilmoitetut pituudet ovat ns. suora kilven mitta (SCL=straight carapace length). Oikea mittaustapa:

Kuva: Tortoise Trust

Mittaus onnistuu myös seinää vasten, kuvan mukaisella tyylillä:

Kuva: Hermann Tortoise

Muutama vinkki maakonnan kasvun seurantaan:

  • Kun hankit uuden kilpikonnan, selvitä painon ja pituuden suhde heti jolloin osaat suunnitella ruokinnan konnalle sopivaksi.
  • Ota tavaksi seurata maakonnasi painoa. Poikasen painoa kuukausittain, aikuisen esim. 6kk välein. Kirjaa tulokset ylös.
  • Ota selvää maakonnasi lajin luonnollisesta ravinnosta. Luonnondiettiä jäljittelemällä saat pidettyä konnasi terveenä ja sen kasvun tasaisena. Tomaatti-kurkku-vaaleat salaatit eivät ole maakonnalle soveliasta ravintoa.
  • Jos lemmikkikilpikonnasi laji horrostaa luonnossa, on ehdottoman tärkeää tarjota horros myös lemmikillesi. Horros on tärkein kasvun hillitsijä ja se myös antaa konnan elimistölle sen tarvitseman levon.
  • Jos lemmikkikilpikonnasi laji ei horrosta luonnossa, ota selvää viettävätkö ne ns. kevyttä talvilepoa. Tällä levolla on samanlaisia vaikutteita konnan kasvuun ja hyvinvointiin, kuin horroksella horrostaville lajeille.

Herppi.net – harrastajien keskustelua aiheesta

Tortoise Trust –  The correct way to measure tortoises for Jackon Ratio assessment (safe hibernation weight)